shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Skyrocket Conversions
& Increase Growth.

Our notifications were designed with proven
psychological triggers to increase your website by using social proof.

Sign Up 🔥
slider

Get your users to engage more
with your website ✅

Tạo thói quen với khách hàng như là kích cầu
đã có người trước đó sẽ đến lượt khách hàng của bạn.

work

Install on your website

Easily integrate it on any website with just one line of code.

work

Create your notification

Create and customize your notification however you like it.

work

Grow & Profit 💰

Generate more leads, conversions and growth. It's that easy.

company

Theo dõi thống kê chi tiết

Việc theo dõi tiến trình hiển thị thông báo để bik khách hàng ưa chuộng những sản phẩm nào, vào kích cầu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm của bạn

Sign Up 🔥

Mọi việc hoàn toàn tự động hóa

Quá trình vận hành hoàn toàn tự động và thiết lập lên trang web của bạn rất đơn giản.

Sign Up 🔥
company

Sign up now 🔥

Don't miss out on the offer.

Register Now
check check

Your Free Marketing Tools 🔥

Thúc đẩy quá trình tương tác với khách hàng
Tối ưu giao diện nhận biết phù hợp với khách hàng.

Notification Preview

Choose any type of notification and preview it live.

Thống kê

3.5 M

Thông báo

625

Chiến dịch

253

Người dùng

452

Tên miền

Sign up now 🔥

Don't miss out on the offer.

Register Now

Choose your package ✨

Choose and get your plan based on your needs

Free

Free
 
 • 5 Campaigns
 • 25 Notifications
 • 10000 Notifications Impressions / month
 • All Notifications Enabled
Choose Plan

Unlimited

USD 5 / month
Annual Price: 50 USD
 • No Ads
 • Removable Branding
 • Custom Branding
 • Unlimited Campaigns
 • Unlimited Notifications
 • Unlimited Notifications Impressions
 • All Notifications Enabled
Choose Plan
Copyright © 2020 Thông báo - ATP Web.